SK∞ エスケーエイト 缶バッジコレクション(全9種)

喜屋武 暦A 馳河 ランガA MIYA シャドウ Cherry blossom ジョー 愛抱夢 喜屋武 暦B 馳河 ランガB